اطلاعیه ها

فراخوان

دانش آموز گرامی :
شما می توانید جمله یا حدیثی با مضمون موفقیت ، جهت چاپ در سربرگ سوالات امتحانی به شماره ۵۰۰۰۲۰۲۱۲۸۲۷ پیامک کنید.
بهترین جمله پس از تائید ، با نام خودتان و به مدت یک هفته در سربرگ سوالات امتحانی چاپ خواهد شد.

دفاتر دانش آموزان

با توجه به اعلام قبلی در پایگاه تابستانی
دانش آموزان در سال جدید نیازی به دفتر برای دروس نداشته و صرفاً از کلاسور ۴ حلقه استفاده می نمایند.