مسئولین پایه نهم

سال تحصیلی ۹۷-۹۶

مهدی تاجیک فرجی

مهدی تاجیک فرجی

معاون راهنما پایه نهم

سوابق :
۴ سال سابقه اجرایی در دبیرستان دوره اول پسرانه و موسسه شهدای موتلفه اسلامی (به عنوان معاون پایه و مسئول فناوری) و تدریس برنامه نویسی در مدارس شهر تهران
گوینده آیتم ، مسئول هماهنگی و اپراتور پخش سازمان صداوسیما
عضو کارگروه تعیین مصادیق محتوای مجرمانه از سال ۹۱ تا ۹۴

حیدر متوسلی

حیدر متوسلی

معلم راهنما پایه نهم

سوابق :
معاونت آموزش دوره اول ( ۴ سال )
معاونت پرورشی دوره اول ( ۲ سال )
معلم راهنمای پایه دوم راهنمایی ( ۱ سال )
معلم راهنمای پایه سوم راهنمایی ( ۳ سال )
مدیر پایه اول دبیرستان دوره دوم ( ۱ سال )
معلم راهنمای پایه نهم ( ۲ سال )

دبیران پایه نهم

سال تحصیلی ۹۷-۹۶

جناب آقای حیدر متوسلی

دبیر هندسه

جناب آقای امیر زیارتی

دبیر جبر

جناب آقای امیرعباس فضلی

دبیر درس عربی

جناب آقای بهزاد عظیمی

دبیر درس زمین ، زیست

جناب آقای محسن تاجیک

دبیر درس پیام های آسمان و قرآن کلاس شهید امرایی

جناب آقای مجید اکبری

دبیر درس تاریخ

جناب آقای اسماعیل ایران نژاد

دبیر درس زبان انگلیسی

جناب آقای احمد گودرزی

دبیر درس کار و فناوری و متصدی کارگاه

جناب آقای مرتضی اسدالهی

دبیر درس فیزیک ، شیمی

جناب آقای سیدحسین جلال

دبیر درس ادبیات فارسی

جناب آقای حسین نعیمیان

دبیر درس قرآن کلاس شهید قربانی

جناب آقای رضا گنجی

دبیر درس قرآن کلاس شهید ثامنی راد

جناب آقای مصطفی کیا

دبیر درس مدنی ، جغرافی

جناب آقای غلامرضا تاجیک فرجی

دبیر درس آمادگی دفاعی

جناب آقای احمد مهرزاد

سوپروایزر زبان ترمیک