مسئولین پایه نهم

سال تحصیلی ۹۷-۹۶

مهدی تاجیک فرجی

مهدی تاجیک فرجی

معاون راهنما پایه نهم

سوابق :
۴ سال سابقه اجرایی در دبیرستان دوره اول پسرانه و موسسه شهدای موتلفه اسلامی (به عنوان معاون پایه و مسئول فناوری) و تدریس برنامه نویسی در مدارس شهر تهران
گوینده آیتم ، مسئول هماهنگی و اپراتور پخش سازمان صداوسیما
عضو کارگروه تعیین مصادیق محتوای مجرمانه از سال ۹۱ تا ۹۴

حیدر متوسلی

حیدر متوسلی

معلم راهنما پایه نهم

سوابق :
معاونت آموزش دوره اول ( ۴ سال )
معاونت پرورشی دوره اول ( ۲ سال )
معلم راهنمای پایه دوم راهنمایی ( ۱ سال )
معلم راهنمای پایه سوم راهنمایی ( ۳ سال )
مدیر پایه اول دبیرستان دوره دوم ( ۱ سال )
معلم راهنمای پایه نهم ( ۲ سال )